Incheierea Cununei de rugaciuni in cinstea Sfintei Rita

Date: 
Wednesday, 22. May 2013 - 17:00

În perioada 14 februarie – 22 mai, în biserica Piaristă a avut loc Cununa de rugăciuni în cinstea Sfintei Rita din Cascia. În fiecare joi ne-am rugat acestei renumite sfinte mijlocitoare în situațiile imposibile, părtaşă la dureroasa patimă a Domnului nostru Isus Cristos, patroana şi ocrotitoarea mamelor, copiilor şi familiilor. În ziua de 22 mai, miercuri  – în sărbătoarea Sfintei Rita din Cascia –, la orele 17 după masă, vom încheia Cununa de rugăciuni cu Sfânta Liturghie, ne vom ruga litania în cinstea Sfintei Rita şi vom sfinţii trandafirii sau alte flori.

Rugăciune către Sfânta Rita  în cazuri imposibile

O, Sfântă Rita, cerul s-a întunecat deasupra mea, rugăciunea nu mai pătrunde până la tronul lui Dumnezeu. Ştiu prea bine că păcatele sunt cauza unică a pedepselor care mă lovesc. Curajul de a mă îndrepta către Isus cel Răstignit este slăbit, deoarece de atâtea ori am dispreţuit mila sa şi acum îi simt mânia teribilă. Mâna sa apasă greu asupra mea. Văd că nu merit iertare şi cu inima îndurerată îmi deplâng starea mea nenorocită. Spune-mi tu, o, Sfântă Rita, oare trebuie să pierd orice speranţă? Nu! Isus ne-a dat prin tine o protectoare puternică, ca să dobândeşti de la El iertarea păcatelor mele grave şi voinţa fermă de a nu-L mai supăra. Cu această hotărâre în inimă şi pe buze, mă îndrept către tine, o, sfântă Rita făcătoare de minuni şi te rog să obţii de la Isus harul atât de trebuincios în încercarea în care mă aflu ostenit(ă), dezolat(ă) şi părăsit(ă) de toţi. Ajunge un singur cuvânt al tău, o Sfântă Rita, şi cerul se va deschide iarăşi pentru mine spre a-mi aduce iertare şi milă. Amin.

3 Tatăl nostru…3 Bucură-te, Marie… 3 Slavă Tatălui…

Rugăciune pentru sărbătoarea Sfintei Rita (22 mai)

Către Sfânta Treime, onorată de ea în mod deosebit.

Preasfântă şi nedespărţită Treime, Tată, Fiule şi Duhule Sfânt, trei persoane într-un singur Dumnezeu, cu umilinţă îngenunchem înaintea preasfântului şi preaînaltului Tău Tron, Te adorăm adânc şi îţi mulţumim pentru atâtea haruri, favoruri şi binefaceri pe care le-ai dat servitoarei Tale, sfânta Rita, care, cât a trăit în această lume, nu a căutat în starea ei de fecioară, de femeie căsătorită, de văduvă şi de călugăriţă, decât să Te iubească şi să-ţi servească cu credinţă. La Tine îi erau gândurile, despre Tine vorbea, pentru Tine lucra continuu, spre Tine îndrepta orice faptă, spre lauda măririi Tale. Aşadar, pentru bunătatea şi blândeţea Ta cea mare, binevoieşte, Doamne, şi prin mijlocirea minunatei, sfânta Rita, mângâie-ne pe noi toţi care suntem făpturile Tale, prin creaţie, prin răscumpărare şi prin conservare, dă-ne acele haruri de care avem nevoie şi pe care neîncetat cu stăruinţă le cerem. Dobândirea lor poate să fie împiedicată de puţina noastră credinţă şi multele păcate, Tu însă sporeşte credinţa, dă-ne o vie durere pentru păcate şi o hotărâre tare pentru a nu Te mai supăra. Alergăm cu mare încredere la Atotputernicia Ta, o veşnice Părinte, la înţelepciunea Ta o veşnice Cuvânt, la iubirea Ta, o Duhule Sfinte. Tu, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Tatăl, Creatorul şi Răscumpărătorul nostru, Dătătorul vieţii noastre, în care deopotrivă şi fără deosebire Atotputernicia, Înţelepciunea, Iubirea, Bunătatea, Mila, şi toate desăvârşirile, minunat şi din plin, strălucesc şi oglindesc, binevoieşte a ne da mângâiere în necazuri şi greutăţi. Da, o vei face prin nelipsita şi prea marea Ta bunătate şi prin meritele sfintei noastre Rita, căci tu, Dumnezeul nostru, ne-ai asigurat de dumnezeiasca Ta  dărnicie, precum cu tărie credem că nu este nimeni care să fi alergat la Tine cu credinţă vie şi a cărui cerere să nu fi fost cu bunătate împlinită.

Pentru aceasta, din toată inima noastră repetăm: în Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, ne punem toată speranţa, cu siguranţă vă nu vom fi în veci ruşinaţi.

Binecuvântată să fie preasfânta Treime şi nedespărţita Unire. Darul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu noi toţi. Amin.

Rugăciunea sfântului Părinte Papa Pius al XII-lea, către sfânta Rita

O, Sfântă Rita, care ai fost atât de mult iubită de Dumnezeu şi care ai iubit atât de mult, roagă-te pentru noi. Ajută-ne în încercările noastre, eliberează-ne de amăgirile lumeşti, păzeşte-ne sufletul nemuritor, de răul din lume.

Câştigă-ne virtuţile tale: o mare dragoste către Isus şi Vicarul Său, Sfântul Părinte Papa, o încredere deplină în Mama Sa divină, prin recitarea Sfântului Rozariu, obţine-ne moartea pe inima duioasei Mame şi Raiul în Inima lui Dumnezeu. Amin.