Cateheză pentru adulți

Descriere

Cateheza pentru adulţi va avea loc în fiecare marţi la orele 19, în sala de cateheze de la Biserica Piaristă. Întâlnirile vor fii construite pe Cuvântul lui Dumnezeu, învăţătură, meditaţie, întrebări în grupuri mici sau personale, rugăciune, exerciţiu. Primele 10 întâlniri:
 
Capitolul I    CRED ÎN DUMNEZEUL LUI ISUS CRISTOS
 
a) Cine eşti tu Doamne?
 
  1. Prezenţă misterioasă în viaţa omului (Lc. 24, 13-35)
  2. A recunoaşte în Dumnezeu Tatăl milostiv (Lc. 15, 11-32)
  3. Dumnezeu ne mântuieşte cu iubirea sa (Lc. 10, 25-37)
  4. Dumnezeul lui Isus Cristos este Duhul iubirii (Rom. 8, 14-39)
 
b) Unde eşti tu Doamne?
 
  1. Întâlnirea cu Isus – întâlnirea cu Tatăl (In. 14, 1-21)
  2. Prin Isus Dumnezeu coboară printre noi, pentru a ne mântui (In. 1, 1-18)
  3. Isus cel mort şi înviat (Cor. 15, 1-11)
  4. Isus ne invită să îl urmăm (In. 1, 35-51)
 
c) Ce doreşti de la mine Doamne?
 
  1. Ce plan ne ascunde istoria (Ef. 1, 1-14)
  2. Trebuie să ne hotărâm: da sau nu (Fap. 2, 37-41)
 
 
Capitolul II    Viața creștinului în Biserică. „Ce cred și ce fac creștinii?

I. „De unde venim și încotro ne îndreptăm?” Istoria mântuirii

a) Treptele alianței

11. La început…. Creați după chipul lui Dumnezeu (Gen. 9, 1-17)
12. Abraham, aliatul lui Dumnezeu (Gen. 17, 1-16)
13. Moise pe muntele legământului (Ieș. 19, 1-9)
14. Alături de David spre legământul veșnic (2 Sam. 7, 8-17)
15. Isus Cristos îndeplinește promisiunea și legământul (Mt. 1, 17-25)
 

b) Chipul alianței

16. Zi de zi ne reînnoim alianța (Ios. 24, 19-28)
17. Speranța și dezamăgirea salvării… (Ier. 31, 31-34)
18. Dumnezeu acționează din iubire (Deut. 4, 32-40)
19. Mântuirea este oferită pentru fiecare dintre noi… (Mt. 2, 1-12)
20. Până la sfârșitul veacurilor (Apoc. 21, 1-7)