Căsătorie

„Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileeaşi a venit în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan. Mulţimi mari îl urmau, iar el le vindeca acolo. Au venit la el unii farisei şi, ca sã-l punã la încercare, i-au zis: „Îi este permis unui bãrbat sã-şi lase femeia pentru orice motiv?” El le-a rãspuns: „Nu aţi citit cã, de la început, Creatorul i-a fãcut bãrbat şi femeie? Şi a zis: De aceea omul îşi va lãsa tatãl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul sã nu despartã”. Ei i-au zis: „Atunci, de ce Moise a poruncit sã i se dea act de despãrţire şi s-o lase?” El le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsaţi soţiile. De la început însã nu a fost aşa. Dar eu vã spun: Cine îşi lasã femeia, în afarã de desfrânare, şi se cãsãtoreşte cu alta, comite adulter”. (Mt. 19, 1-9)

Pentru căsătoria religioasă mirii trebuie să se prezinte la parohie măcar cu trei luni înaintea evenimentului, pentru a face cunoscută intenţia lor. Se vor ţine pregătiri catehetice, o oră pe săptămână, seara, sau după o înţelegere comună. Programarea primei pregătiri se va face la parohie.

 

Condiţii de îndeplinit:

-mirii să nu fi avut căsătorie religioasă anterioară, pe care biserica să o considere valabilă;
-una dintre părţi să fie de religie romano-catolică;
-împreună să participe la orele de pregătire, iar pentru cei, care sunt de religie romano-catolică să cunoască învăţăturile bisericii noastre. 

 

Acte necesare:

-certificatul de botez din care reiese starea liberă a mirilor. Acest act poate fi obţinut de la parohia la care au fost botezaţi mirii.