Botez

„Convertiţi-vã şi fiecare dintre voi sã se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea pãcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt.” (Fapte 2, 38)

Pentru botez trebuie să ne faceţi cunoscută intenţia dumneavoastră, anunţul pe cât este posibil trebuie făcut de către părinţi, cu cel puţin o lună înainte de eveniment.
            
Condiţii de îndeplinit:

-părinţii să fie creştini practicanţi
-în cazul în care părinţii nu sunt membrii parohiei locale, să obţină permisiunea pentru botez de la parohia unde locuiesc
-adeverinţă pentru naşi, că pot îndeplini condiţiile, adică: sunt de religie romano-catolică şi sunt practicanţi ai religiei, au primit prima împărtăşanie, au fost miruiţi şi-au legat căsătoria conform legii bisericii. Naş poate fi şi o persoană necăsătorită, dar să îndeplinească condiţiile de mai sus.